Tin tức - Việt Pharm

Tin tức

Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex 24/9/2020

Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex 24/9/2020

 Thứ nhất: Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex áp dụng phần mềm Oracle Netsuite, thực hiện phân phối bán lẻ, bán lẻ online trên nền tảng phần mềm Oracle...

Xem thêm
Video – Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex và Khánh thành nhà máy sản xuất Thuốc Tân Dược giai đoạn Iáy giai đoạn I

Video – Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex và Khánh thành nhà máy sản xuất Thuốc Tân Dược giai đoạn Iáy giai đoạn I

 Thứ nhất: Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex áp dụng phần mềm Oracle Netsuite, thực hiện phân phối bán lẻ, bán lẻ online trên nền tảng phần mềm Oracle...

Xem thêm
Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex – Giá trị ở sự khác biệt

Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex – Giá trị ở sự khác biệt

 Thứ nhất: Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex áp dụng phần mềm Oracle Netsuite, thực hiện phân phối bán lẻ, bán lẻ online trên nền tảng phần mềm Oracle...

Xem thêm