Giới thiệu giáo sư, phó giáo sư, bác sỹ Bệnh viện Phổi Trung Ương - Việt Pharm

Giới thiệu giáo sư, phó giáo sư, bác sỹ Bệnh viện Phổi Trung Ương

Thứ nhất: Chuyên ngành Lao và bệnh phổi

1 PGS,TS, Bác sĩ Nguyễn Viết Nhung

2. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Kim Cương

3. BSCKII Nguyễn Thu Thuỷ

4. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thu Hà

5. BSCKII Nguyễn Thị Phượng

6. BSCKII Hà Thị Tuyết Trinh

7. BSCKII Cung Văn Tấn

8. BSCKII Nguyễn Thị Huyến

9. BSCKII Nguyễn Ngọc Hồng

10. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc

Thứ hai: Chuyên ngành Ngoại

1. Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Văn Lượng

2. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Xuân Diễn

3. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Khắc Tráng

4. BSCKII Nguyễn Sĩ Khánh

5. BSCKII Khiếu Mạnh Cường

Thứ ba: Chuyên ngành Nội

1. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc

2. Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Bích Việt

3. BSCKII Nguyễn Công Tuấn

4. BSCKII Vũ Văn Nguyên

5. BSCKII Đào Thị Hà

Thứ tư: Chuyên ngành Tai – Mũi – Họng

  1. BSCKII Bùi Thị Thu Hương

Thứ năm: Nhi

1. Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Thanh Vân

2. BSCKII Nguyễn Thị Ngoạn

Thứ sáu: Chuyên ngành Ung thư

1. BSCKII Đặng Văn Khiêm

2. BSCKII Nguyễn Đức Hạnh

Thứ bảy: Chuyên ngành Gây mê hồi sức               

1. BSCKII Nguyễn Thành Long

Thứ tám: Nội soi

1. BSCKII Nguyễn Lê Nhật Minh

2. TS.BS Vũ Khắc Đại

Thứ chín: Chuyên ngành Xét nghiệm Huyết học     

1. Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Trọng Thành

Thứ mười: Chuyên ngành Hóa sinh

1. BSCKII Nguyễn Thanh Hà

Thứ mười một: Chuyên ngành Xét nghiệm

1. PGS,TS, Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng

Thứ mười hai:. Chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh         

1. Tiến sĩ, Bác sĩ Cung Văn Công

2. BSCKII Nguyễn Đức Khôi

Thứ mười ba: Chuyên ngành Giải phẫu bệnh

1. PGS.TS, Bác sỹ Lê Trung Thọ

Thứ mười bốn: Chuyên ngành Dược   

1. Tiến sĩ, Dược sĩ Nguyễn Thị Thuỷ

Thứ mười năm: Chuyên ngành Dinh dưỡng

1. Tiến sĩ, Bác sỹ Nguyễn Thanh Hà