Đơn vị tư vấn GMP-EU Formapharm Engineering Group

Tên công ty đầy đủ: FORMAPHARM ENGINEERING GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY FOR CONSULTING, ENGINEERING AND CONSTRUCTION WORKS BELGRADE-PALILULA

Tên giao dịch: FORMAPHARM ENGINEERING GROUP

Địa chỉ: Carlija Caplina no.36, 11000 Belgrade, Serbia

Đăng ký kinh doanh Số (No.): 069644419

Ngày cấp 02/06/2020 tại Serbian Business Registers Agency –  issuing agency