Dây truyền Cephalosporin GMP-EU

III. Dây chuyền thuốc dạng rắn đường uống Cephalosporin GMP-EU

1. Sơ đồ dây chuyền thuốc dạng rắn đường uống

Dây truyền Cephalosporin GMP-EU

2. Sơ đồ dây chuyền thuốc bột tiêm

Dây truyền Cephalosporin GMP-EU

3. Công suất dây chuyền Cephalosporin GMP-EU:

STT Dạng bào chế Sản lượng/lô
(đơn vị)
Thời gian sản xuất/lô
(đơn vị)
Sản lượng nhỏ nhất (viên/tháng)
(1 ca/ ngày)
Sản lượng trung bình (viên/tháng)
(2 ca/ngày)
Sản lượng tối đa (viên/tháng)
(3 ca/ ngày)
Viên nén, viên nén bao phim, viên nang
1 Viên nén, viên nén bao phim (Trộn thẳng)  200,000 3  533,333 1,066,666 1,600,000
2 Viên nén, viên nén bao phim (Dây chuyền tạo hạt khô)  200,000  4 400,000 800,000  1,200,000
3 Viên nang (Trộn thẳng)  200,000  3  533,333 1,066,666 1,600,000
4 Viên nang (Dây chuyền tạo hạt khô)  200,000  4 400,000 800,000  1,200,000
  Sản lượng viên/tháng     1,866,666 3,733,333 5,600,000
  Sản lượng viên/năm     22,400,000 44,800,000 67,200,000
Gói thuốc bột uống
1 Thuốc bột (Trộn thẳng)  50,000 3  200,000  400,000 800,000
2 Thuốc bột (Dây chuyền tạo hạt khô)  50,000  4  300,000  600,000  900,000
Sản lượng gói/tháng 233,333  466,666 700,000
Sản lượng gói/năm  2,800,000  5,600,000 8,400,000

 

STT Sản phẩm
(theo thể tích đóng gói)
 Sản lượng /lô
(đơn vị)
Thời gian sản xuất

(ca 8 giờ)

Thời gian thay khuôn
(ca 8 giờ)
Sản lượng nhỏ nhất

(đơn vị/tháng)
(1 ca/ ngày)

Sản lượng trung bình (đơn vị/tháng)
(2 ca/ ngày)
Sản lượng tối đa (đơn vị/tháng)
(3 ca/ ngày)
 
Dây chuyền thuốc tiêm bột

(Lọ bột tiêm)

 
1 Lọ 10ml 25,000 2 1 66,666 133,333 200,000  
2 Lọ 15ml 25,000 2 1 66,666 133,333 200,000  
3 Lọ 20ml 25,000 2 1 66,666 133,333 200,000  
  Sản lượng lọ/tháng       200,000 400,000 600,000  
  Sản lượng lọ/năm       2,400,00 4,800,000 7,200,000  
Chú ý: tính 1 tháng có 24 ngày làm việc, 6 ngày còn lại là ngày nghỉ nhân viên + bảo trì bảo dưỡng thiết bị + thẩm định hệ thống