Báo cáo Kiểm toán 45 VTS

Báo cáo Kiểm toán 45 VTS

Các tài liệu được viện dẫn bc-kiem-toan-toa-nha-citilight-45-vo-thi-sau_1600394253

Xem thêm
Công văn đến, số 520 tổng công ty dược

Công văn đến, số 520 tổng công ty dược

Công văn đến, số 520 tổng công ty dược

Xem thêm
Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex 24/9/2020

Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex 24/9/2020

 Thứ nhất: Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex áp dụng phần mềm Oracle Netsuite, thực hiện phân phối bán lẻ, bán lẻ online trên nền tảng phần mềm Oracle...

Xem thêm
Video – Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex và Khánh thành nhà máy sản xuất Thuốc Tân Dược giai đoạn Iáy giai đoạn I

Video – Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex và Khánh thành nhà máy sản xuất Thuốc Tân Dược giai đoạn Iáy giai đoạn I

 Thứ nhất: Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex áp dụng phần mềm Oracle Netsuite, thực hiện phân phối bán lẻ, bán lẻ online trên nền tảng phần mềm Oracle...

Xem thêm

THĂM QUAN GIAN HÀNG 360

GIỚI THIỆU

Kính thưa Quý cổ đông, Quý khách hàng, cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Vimedimex! Lịch sử là một dòng chảy nhưng bao giờ cũng có khởi nguồn, cái khởi đầu tốt đẹp, từ trí tuệ và nhân văn sẽ hứa hẹn một tương lai tươi sáng và Vimedimex đã có một khởi nguồn như vậy. Từ những năm đầu thập niên 80, khi kinh tế bắt đầu mở cửa, cũng là khi Vimedimex xác định tri thức là cốt lõi cho quá trình xây dựng, phát triển và bắt đầu viết những chương đầu tiên cho câu chuyện về hành trình theo đuổi sứ mệnh “Góp tay nâng tầm chất lượng sống của người Việt” và khi nền kinh tế chuyển mình, từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, thì Vimedimex tiếp tục xác định tri thức, trí tuệ và hoài bão để xây dựng, phát triển bền vững cho Vimedimex như ngày hôm nay.

Xem thêm

TIN TỨC NỘI BỘ

Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex 24/9/2020

Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex 24/9/2020

 Thứ nhất: Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex áp dụng phần mềm Oracle Netsuite, thực hiện phân phối bán lẻ, bán lẻ online trên nền tảng phần mềm Oracle...

Xem thêm
Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex – Giá trị ở sự khác biệt

Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex – Giá trị ở sự khác biệt

 Thứ nhất: Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex áp dụng phần mềm Oracle Netsuite, thực hiện phân phối bán lẻ, bán lẻ online trên nền tảng phần mềm Oracle...

Xem thêm
Video – Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex và Khánh thành nhà máy sản xuất Thuốc Tân Dược giai đoạn Iáy giai đoạn I

Video – Khai trương trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex và Khánh thành nhà máy sản xuất Thuốc Tân Dược giai đoạn Iáy giai đoạn I

 Thứ nhất: Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex áp dụng phần mềm Oracle Netsuite, thực hiện phân phối bán lẻ, bán lẻ online trên nền tảng phần mềm Oracle...

Xem thêm
Công văn đến, số 520 tổng công ty dược

Công văn đến, số 520 tổng công ty dược

Công văn đến, số 520 tổng công ty dược

Xem thêm